Email Marketing


Email Marketing

Email Marketing

Chắc hẳn bạn đã biết đến nguyên lý Pareto hay còn gọi là nguyên lý 80/20, được hiểu là 80% kết quả là do 20% nguyên nhân gây ra. Và áp dụng cho vấn đề kinh doanh, 80% doanh thu của Doanh Nghiệp là do ...