Quảng cáo Facebook

Hiện nay Facebook ở Việt Nam có hơn 20 triệu người dùng và thời gian người dùng dành cho Facebook trong ngày rất nhiều. Chính vì vậy mà Facebook là kênh quảng cáo được các tập đoàn, công ty lớn chọn dùng để quảng bá thương hiệu. Facebook có nhiều hình thức quảng cáo có tác động trực tiếp đến từng đối tượng là khách hàng tiềm năng của doanh nghiệp.


Bài viết xem thêm